Om Adnova Program Metodik
Våra Ledarutvecklare
Referenser LMI
 

Program

Gemensamt för samtliga av LMIs ledarutvecklingsprogram är att de uppmuntrar till reflektion, insikt och ger inspiration och motivation till att omsätta dessa i handling. Denna handling leder i sin tur till ett ökat välmående och framgång. Programmen ger på ett konkret och tydligt sätt en situationsanpassning av mitt och/eller gruppens ledarskap och dess utveckling.

Dessa utvecklingsverktyg är ett viktigt komplement till utvecklingsprocessen, då de ger en tydlighet och struktur.


Personligt Ledarskap®

Ledarskap handlar i stor utsträckning om att "kunna leda sig själv" i alla situationer i livet. Det handlar om att ha kontroll och styra min egen utveckling i den riktning jag själv vill.
Personligt Ledarskap ger insikter i hur du tar full kontroll över din situation, hur du blir än mer motiverad och produktiv i ditt arbete samt hur du skapar/upprätthåller en god balans.
Programmet Personligt Ledarskap® är fokuserat på de tre områdena:
- attitydutveckling
- målorientering
- utveckling av ledaregenskaper
Det insiktskapande materialet kompletteras med en personlig mål- och handlingsplan, där du bland annat får möjlighet att identifiera drömmar, formulera mål och tydliggöra målplaner.

Se mer under www.lmisweden.se.


Ledarskap genom Motivation®

Ledarskap genom Motivation® sätter fokus på ledarskapet i chefsrollen. Utvecklingsprogrammet riktar sig till chefspersoner med ambitionen att hålla en fungerande chefsroll och dess utveckling vid liv, genom att ha en målinriktad och kontinuerlig ledarutveckling i den egna planeringen.

Detta utvecklingsprogram kompletterar på ett utmärkt sätt ledarutvecklingsprogrammet Personligt Ledarskap®, och kan givetvis användas som ett fristående verktyg.

Programmet har som målsättning att balansera chefs-och ledarskap.

Det insiktskapande materialet kompletteras med en personlig mål- och handlingsplan, där du bland annat får möjlighet att identifiera drömmar, formulera mål och tydliggöra målplaner.

Se mer under www.lmisweden.se.

Personlig Produktivitet och Teamutveckling®

Personlig Produktivitet och Teamutveckling® fokuserar på produktiviteten för både dig själv och teamet. Du tränar på bra tidsanvändning och prioritering av resurser i ditt eget nuläge.
Fokus hålls på de tre områdena:
- personlig produktivitet
- effektiv kommunikation
- teamutveckling

Det insiktskapande materialet kompletteras med en personlig mål- och handlingsplan.

Se mer under www.lmisweden.se. 
  Adnova Ledarutveckling AB Adress:
Österfors 84
780 41 Gagnef
Tel:
0241 - 614 91
0703 - 387 987
E-mail:
susan.henningson@adnova.se