Om Adnova Program Metodik
Våra Ledarutvecklare
Referenser LMI
 

Om Adnova

Adnova arbetar organisationsutveckling med fokusering på det personliga ledarskapet - grupp och individ.

Sedan starten år 2000 har runt 400 ledare och nyckelpersoner inom organisationer och företag med ambition att bli än mer framgångsrika blivit coachade igenom något av våra ledarutvecklingsprogram. Adnova har erfarenhet av att arbeta i olika branscher samt på alla nivåer inom organisationen.

Vår affärsidé: Företagsutveckling genom utveckling av det personliga ledarskapet med personlig coaching som metodik.

Våra kunder är framåtsträvande organisationer med kompetenta, ambitiösa och reflekterande medarbetare som använder oss i syfte att:
- utveckla sina organisationer/team
- utvecklas som ledare i sina företag/organisationer
- höja sina personliga prestationer
- finna/upprätthålla en god balans i sina liv och sina karriärer

Resultatet av samarbetet styrs av de mål som sätts. Rent konkret arbetar vi med dels de operativa verksamhetsmålen samt mål för din egen personliga utveckling.

Sedan 2000 är Adnova licenstagare med rätt att nyttja följande ledarutvecklingsprogram i coachingprocessen:
Personligt Ledarskap®, Ledarskap genom Motivation® och Personlig Produktivitet och Teamutveckling®.

Referenser finns från ett stort antal företag och organisationer - se vidare under referenser.

 
  Adnova Ledarutveckling AB Adress:
Österfors 84
780 41 Gagnef
Tel:
0241 - 614 91
0703 - 387 987
E-mail:
susan.henningson@adnova.se