Om Adnova Program Metodik
Våra Ledarutvecklare
Referenser LMI
 

Metodik - Coaching Process

Den effektivaste metoden för att utvecklas i sitt ledarskap är att reflektera över vissa frågeställningar för att därefter med tidens hjälp omsätta vissa insikter i handling och på så sätt kunna följa upp resultatet.

LMI's metodik bygger på komponenterna:
- en utvecklingsprocess över en längre tid för att säkerställa bestående, efterfrågade resultat
- en kompetent coach med bred erfarenhet av ledarutveckling
- ett ledarutvecklingsverktyg för struktur

Den unika läroprocess som utvecklats av LMI® hjälper deltagaren att sätta och nå meningsfulla mål, att öka sin självmotivation och sitt självförtroende samt att utveckla mer positiva och konstruktiva attityder.

Det handlar om att sätta mål och nå mål, träna sina ledaregenskaper samt på allvar åstadkomma förändringar av vanor och attityder i sin organisation. Detta konkreta, handlingsinriktade upplägg åstadkommer de facto syn- och mätbara resultat.

I utvecklingsprocessen får du/ni en personlig coach som vägleder dig/er genom ledarutvecklingsprogrammet. Den tid samarbetet omfattar rör mellan 6 till 10 månader, beroende på vilket program det gäller och det tempo du/ni själv väljer.

Programmen är även ett utmärkt instrument för att sammansvetsa och utveckla exempelvis en lednings-/arbetsgrupp. I upplägget kompletteras då de individuella övningarna med gemensamma träffar.

LMI i Sverige har målmedvetet arbetat med coaching som metodik sedan 1986. Våra coacher är certifierade och vidareutvecklar sig i sin coachingroll minst 30 dagar per år i syfte att ständigt utveckla professionalitet och kompetens.

Kvalitetsuppföljning sker genom att kontinuerligt under utvecklingsprogrammets gång säkerställa att förväntat resultat erhålls.


 
  Adnova Ledarutveckling AB Adress:
Österfors 84
780 41 Gagnef
Tel:
0241 - 614 91
0703 - 387 987
E-mail:
susan.henningson@adnova.se