Om Adnova Program Metodik
Våra Ledarutvecklare
Referenser LMI
 

LMI Ledarutvecklingsprogram


Adnova Ledarutveckling AB representerar ett amerikanskt företag, Leadership Management International Inc. LMI grundades 1965 i USA och producerar unika handlingsinriktade träningsprogram för olika typer av ledare. Programmen finns idag översatta till 24 språk och är introducerade på drygt 60 marknader. LMI är verksamma i Sverige sedan 1982 och årligen går runt 2.000 personer igenom något av utvecklingsprogrammen här. Läs mer om LMI Inc. på www.lmi-inc.com.


LMI i Sverige

Leadership Management Sweden AB leder den svenska organisationen som består av ett 40-tal fristående företag som sedan i sin tur innesluter fler ledarutvecklare/coacher. Detta ger LMI en rikstäckande organisation.

I Sverige erbjuder vi tre utvecklingsprogram: Personligt Ledarskap® , Personlig Produktivitet och Teamutveckling® och Ledarskap genom Motivation® . Gemensamt för dessa är att de ger ledaren och hans/hennes nyckelmedarbetare en unik möjlighet att delta i ett konkret utvecklingsprogram för att bli ännu bättre i sitt ledarskap. Allt i syfte att öka företagets/organisationens produktivitet genom att ledarna arbetar effektivare och med högre kompetens.

Kvalitetssäkring inom nätverket sker via certifiering, regelbundna träffar med träning och erfarenhetsutbyte.
Läs mer på www.lmisweden.se.


 
  Adnova Ledarutveckling AB Adress:
Österfors 84
780 41 Gagnef
Tel:
0241 - 614 91
0703 - 387 987
E-mail:
susan.henningson@adnova.se