Om Adnova Program Metodik
Våra Ledarutvecklare
Referenser LMI
 

Adnova

Adnova Ledarutveckling arbetar med ledar- och organisationsutveckling genom utveckling av det personliga ledarskapet.

Ett företags framgång och utveckling beror på de människor som finns i organisationen, deras förmåga att organisera sitt arbete och samverka med varandra. Verksamhetens resultat avgörs till slut av medarbetarnas totala kunskap, erfarenhet och omdöme.

Ledarskapet är kanske den viktigaste faktorn som avgör om en organisation bli framgångsrik eller inte.

Genom att utveckla vårt ledarskap bidrar vi direkt till vår egen utveckling och välmående samtidigt som vi bidrar till en positiv utveckling i vår organisation.


Veckans Citat
"Den enkla sanningen är att beröm ger självförtroende, självförtroende ger trygghet, trygghet ger mod, mod ger resultat. Börja alltid med att ge beröm "
- Göran Adlén


 
  Adnova Ledarutveckling AB Adress:
Österfors 84
780 41 Gagnef
Tel:
0241 - 614 91
0703 - 387 987
E-mail:
susan.henningson@adnova.se